Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (UM) je v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota (MO MS) izvedla projekt z naslovom “Ali vem, kam po osnovni šoli grem?” Projekt je bil izveden v okviru Razvojnega stebra financiranja 2021-2024 (RSF 2.0) na področju sodelovanja z okoljem, z razvojnim ciljem (O-RC-1): spodbujanje sodelovanja študentov in potencialnih delodajalcev z namenom pridobivanja praktičnih izkušenj med študijem ter reševanja realnih izzivov okolja.

V omenjenem projektu sta sodelovali pedagoška mentorica asist. dr. Petra Cajnko s Fakultete za naravoslovje in matematiko UM ter delovna mentorica Martina Caf Šaruga, vodja oddelka za premoženjsko-pravne zadeve na MO MS.

Študentke so v sklopu projekta, s pomočjo študija ustrezne literature in pod vodstvom obeh mentoric, preučevale karierno svetovanje za osnovnošolce v Sloveniji. Ugotovile so, da pomanjkanje sistematičnega kariernega svetovanja vodi v subjektivne in pogosto napačne odločitve glede nadaljnjega izobraževanja, ki ne odražajo resničnih interesov in potencialov učencev.

V okviru projekta je bilo izvedeno raziskovalno delo, ki je vključevalo anketiranje 1749 osnovnošolcev iz 8. in 9. razredov. Raziskava je razkrila, da je kar 84 % anketirancev izrazilo zanimanje za testiranje, ki bi jim podalo informacije o najbolj ustrezni karieri glede na njihove osebnostne lastnosti, talente in sposobnosti.

Glavna rešitev, ki jo projekt predlaga, je ustanovitev Talent centra Slovenija, ki bi ponujal celovito karierno svetovanje s pomočjo znanstvenih testiranj. Ta center bi bil zasnovan po vzoru Talent centra Graz v Avstriji, ki je uspešno implementiral podobne programe. Talent center Slovenija bi zagotavljal individualizirano podporo, kar bi mladim pomagalo pri boljšem razumevanju njihovih potencialov in sprejemanju informiranih odločitev o nadaljnjem izobraževanju.

Rezultate raziskav smo sodelujoče povzele in zbrale v e-vsebinsko raziskovalno poročilo, ki je objavljeno tukajle v slovenskem jeziku in tukajle v angleškem jeziku.

asist. dr. Petra Cajnko

Accessibility