V okviru pilotnega projekta Naravoslovno-matematične vsebine za razvoj digitalnih kompetenc je bila za širšo javnost izvedena javna delavnica na temo Kaj in zakaj se dogaja z biodiverziteto.

Delavnico je izvedel prof. dr. Franc Janžekovič, v torek, 28.5.2024.

Dosežki znotraj te delavnice so za udeležence bili naslednji:

  • Razumevanje evolucijskih procesov in mehanizmov, ki vplivajo na biodiverziteto Zemlje.
  • Prepoznavanje glavnih vzrokov za izumiranje vrst v sodobnem času.
  • Pregled ukrepov, ki jih sprejema svetovna skupnost za zaščito biodiverzitete, vključno z ukrepi EU in nacionalnimi politikami.
  • Razumevanje vloge nevladnih organizacij (NOO) pri ohranjanju biodiverzitete.
  • Razprava o načinih, kako zeleno transformirati visoko šolstvo in prispevati k ohranjanju biodiverzitete ter trajnostnemu razvoju.
  • Izkazovanje zavedanja o povezavi med energetsko politiko in ohranjanjem biodiverzitete.

 

 

Accessibility