V okviru pilotnega projekta Naravoslovno-matematične vsebine za razvoj digitalnih kompetenc je bila 19.2.2024, na FNM UM, za širšo javnost izvedena prva okrogla miza.

Moderator okrogle mize je bil: red. prof. dr. Robert Repnik, koordinator sodelovanja FGPA in FNM, član projektnega sveta na projektu NOO

 

Na začetku srečanja je vodja projekta doc. dr. Eva Klemenčič predstavila projekt NOO z dosedanjimi rezultati. Nato je sledila predstavitev (asist. dr. Barbara Arcet in asist. dr. Jan Zmazek) izsledkov rezultatov anket, ki smo jih izvedli z bruci (vzorec 38) in diplomanti (vzorec 135).

Udeleženci okrogle mize so bili:

 • dr. Eva Klemenčič, vodja projekta, FNM
 • prof. dr. Matej Mencinger, član projektnega sveta, FGPA
 • dr. Borut Macuh, nadomestni član projektnega sveta, FGPA
 • prof. dr. Nataša Vaupotič, vodja š.p. fizika 1.st ter predsednica Komisije za ocenjevanje kakovosti, bivša predstojnica, dekanica in prorektorica, FNM
 • Mitja Suvajac, prodekan za študentska vprašanja, FNM

Sklepi okrogle mize:

 • dr. Eva Klemenčič – dokumentna analiza je pokazala razliko pri vključenosti kompetenc: naravoslovne kompetence so vključene, manj vključene ali pa sploh ne vključene, pa so digitalne kompetence.
 • prof. dr. Matej Mencinger – glavna podobnost med FGPA UM in FNM UM je, da imamo vsi enak cilj in metodologijo, do razlike pa prihaja, ker na FNM UM proces prehaja s teorije v prakso, na FGPA UM pa ravno obratno… Možnosti za nadgradnjo je veliko – na FNM UM malo več aplikativnosti, na FGPA pa več teorije.
 • prof. dr. Nataša Vaupotič – izpostavlja, da ni smiselno spreminjati učnih načrtov, če izvajalci ne mislijo tega dejansko izvajati, predlaga raje dobro prakso in smernice. Programi že imajo določene kompetence akreditirane, zato je smiselno preveriti, kateri predmet pokriva določeno kompetenco. Prav tako bi bilo smiselno, da izvajalci predmetov razmislijo, katere kompetence program ponuja in katere lahko pri svojem predmetu še vključijo.
 • dr. Borut Macuh – na FGPA UM zaznali odpor izvajalcev predmetov do anketiranja. Ugotovljeno je bilo, da se v 85% kompetence izvajajo, nimajo pa kompetenc formaliziranih v učnih programih.
 • Mitja Suvajac – na študentskem svetu in s pomočjo študentske ankete – lahko študentje izrazijo želje/komentarje. Kar se obravnava na študentskem svetu obrodi sadove. Študentske ankete imajo pomanjkljivosti. Predlaga, da se uvedejo individualni pogovori s študenti – potrebno je temeljiti na poštenosti in zaupanju – na vseh oddelkih. Prav tako navaja, da študenti izpostavljajo, da jim manjka znanje o uporabnosti digitalnih kompetenc, ker jim je nihče ni predstavil. Predlaga, da se za študente izvede še najmanj ena delavnica na temo digitalnih kompetenc.
 • prof. dr. Robert Repnik – ni potrebno vsega zapisati v učni načrt, potrebno pa je dvigniti ozaveščanje o teh kompetencah. Analiza stanja je gotovo vplivala na delo izvajalcev – potrebno bi bilo izvajalce predmetov o tem podučiti.
Accessibility