V nadaljevanju pošiljamo informacije o dveh aktualnih dogodkih s področja avtorskih pravic v okviru znanstvenoraziskovalne dejavnosti v mesecu februarju 2024

  1. Knowledge Rights 21 organizira spletni seminar z naslovom »Normalizacija odprtih norm? Ugotovitve študije CIPPM (Centra za intelektualno lastnino, politike in upravljanje) o izkušnjah z izvajanjem prožnih izjem pri avtorskih pravicah po svetu« (Normalising Open Norms? Findings From the CIPPM Study on Experiences of Implementing Flexible Copyright Exceptions Around the World), ki bo potekal v četrtek, 15. februarja, od 14.00 do 15.30 na daljavo preko platforme ZOOM.

Na brezplačnem dogodku bo predstavljeno izvajanje in motivacija za sprejetje, uporabo in vpliv odprtih norm v izbranih jurisdikcijah po vsem svetu. Predstavitev se bo osredotočila na države z mešanim pravnim sistemom (Kanada, Izrael, Singapur in Šrilanka) in države civilnega prava (Japonska in Južna Koreja) ter poudarila, kako so te države prešle na odprte norme; prednosti in izzive pri tem; vpliv na tehnološki, izobraževalni, raziskovalni in knjižnični sektor; razlago odprtih norm s strani sodstva.

Seminar, ki bo potekal v angleškem jeziku, je namenjen vsem, ki jih zanima interakcija med avtorskimi pravicami ter raziskavami, izobraževanjem in dostopom do kulture.

Prijava na dogodek je obvezna. Podrobnejše informacije o programu najdete tukaj.

  1. Evropska komisija organizira spletni dogodek z naslovom »Izboljšanje dostopa do rezultatov R&I, publikacij in podatkov ter njihove ponovne uporabe v znanstvene namene« (Improving access to and reuse of R&I results, publications and data for scientific purposes), ki bo potekal v ponedeljek, 26. februarja, od 09.00 do 14.30 na daljavo preko aplikacije Webex.

Na brezplačnem informativnem dogodku bo predstavljena študija, ki se je začela izvajati v okviru ukrepa 2 programa politike Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in v kateri so bili med drugim ocenjeni tudi učinki okvira EU za avtorske pravice na raziskave. Študijska skupina bo predstavila svoje ugotovitve, vključno s potencialnimi posegi v zakonodajo EU o avtorskih pravicah ter vplivom podatkovne in digitalne zakonodaje EU na raziskave, občinstvo pa bo imelo priložnost postavljati vprašanja ter sodelovati v ločenih razpravljalnih skupinah.

Podrobnejše informacije o programu najdete tukaj. V kolikor se želite dogodka udeležiti, je potrebno izraz interesa posredovati na elektronski naslov: rtd-open-science-and-research-infrastructures@ec.europa.eu.

Accessibility