V sredo, 29. novembra 2023, je na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor potekala uradna otvoritev Kompetenčnega centra SETCOM, ključnega trajnostnega elementa projekta “Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju” (SETCOM). Center z vizijo “Skupaj gradimo temelje za boljše razumevanje in razvijanje prečnih kompetenc v pedagoškem procesu” postavlja v ospredje razvoj in vzdrževanje podpornega okolja za prenos dobrih praks in krepitev sodelovanja na vseh ravneh izobraževanja.

      

Projekt  SETCOM – Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju je sofinanciran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe v višini največ do 499.408,89 EUR. Namen projekta je zapolniti vrzeli med strateškimi dokumenti in empiričnimi raziskovalnimi spoznanji o prečnih kompetencah pedagoških delavcev.

Accessibility