Spremembe se nanašajo predvsem na:

a.)  Nadgradnjo informacijskega sistema e-Dosje

Z dnem 6. 3. 2023 bo sistem nadgrajen:

1.)   z novo funkcionalnostjo – preveritev podatkov v Centralni kazenski evidenci za gospodarske subjekte in osebe, ki so pooblaščene za zastopanje na podlagi prvega odstavka 75. člena ZJN-3 oz. prvega odstavka 32. člena ZJNPOV in
2.)   samodejna preveritev pogodb ali okvirnih sporazumov v skladu s 67.a členom ZJN-3 tudi v primeru kršitev ponudnika v zvezi z delovnim časom in počitkom glede na odločbo št. U-I-180/19-23 z dne 5. 5. 2022 Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

 b) ESPD obrazce:

  • od 6. 3. 2023 bo na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd na voljo nova storitev ESPD. Ministrstvo za javno upravo na zgoraj omenjeni spletni strani zagotavlja dostopnost obrazca tudi v angleškem jeziku, kar predstavlja lažji dostop in oddajo ponudbe tujim ponudnikom na enotnem portalu.
  • od 6. 3. 2023 bo nove obrazce možno kreirati samo še na novi spletni strani https://ejn.gov.si/espd,
  • od 6. 3. 2023 bo na spletni strani https://www.enarocanje.si/_ESPD/ onemogočeno kreiranje novih obrazcev ESPD, bo pa zagotovljeno delovanje vseh ostalih funkcionalnosti za uporabo obrazcev, ki jih bodo naročniki na tej spletni strani kreirali in objavili v navodilih ponudnikom,
  • naročniki morajo v navodilih ponudnikom v razpisni dokumentaciji navesti pravo spletno povezavo do storitve ESPD (povezava na stran, na kateri je naročnik kreiral obrazec ESPD, ki je del razpisne dokumentacije).

MJU bo skladno z zgoraj navedenimi spremembami popravilo tudi nove vzorce razpisnih dokumentacij, ki so dostopni na spletni povezavi https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/vzorcna-rd.html.

Več informacij

Accessibility