30. 1. 2023 je bil na UM [REKTORJEV DAN], v okviru katerega so bila podeljena pomembna priznanja oz. nagrade!
Čestitamo vsem nagrajencem, še posebej pa nas veselijo priznanja, ki so jih prejeli naši profesorji in študenti.

Čestitamo:

  • Perlachovo nagrado za študijsko leto 2021/2022 za raziskovalno in umetniško delo študentov posameznikov je za raziskovalno delo na področju naravoslovnih in matematičnih ved prejela MELANI POTRČ.
  • Perlachovo nagrado za študijsko leto 2021/2022 za raziskovalno in umetniško delo študentov posameznikov je za raziskovalno delo na področju biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved prejela EVA CEPEC.
  • Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji je na podlagi predlogov matičnih fakultet prejel JAŠA DIMIČ.
  • Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo je za izjemne uspehe, dosežke in zasluge prejel izr. prof. dr. MARKO GOSAK.
  • Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge je prejel prof. dr. BOŠTJAN BREŠAR.

Poklon vsem!

Več informacij z dogodka

Accessibility