Raziskoval je delovanje celic beta v mišjem modelu sladkorne bolezni tipa 2. Z uporabo modernega pristopa konfokalne mikroskopije dinamike znotrajcelične koncentracije kalcija je pokazal, da se celice beta funkcionalno prilagodijo med razvojem bolezni. Pokazal je tudi, da kratkotrajna kalorična restrikcija (zmanjšan vnos hrane na 65 % normalnega vnosa) ozdravi bolezen in vpliva na funkcionalno delovanje celice beta.

 

Accessibility