Študenti Oddelka za fiziko so se v petek, 22. aprila 2022, pod vodstvom mentorja Urbana Marhla odpravili na obisk podjetja AVL-AVST d. o. o. Študente je najprej toplo sprejel direktor dr. David Greif in jim na kratko predstavil glavne dejavnosti ter organizacijsko strukturo podjetja. Sledila je predstavitev AST CFD aplikacij, AST aplikacij s področja vozil in termodinamike ter AST aplikacij s področja strukturnih in akustičnih analiz togih teles. Obisk se je zaključil s predstavitvijo PTE aplikacij, možnostjo študentskega sodelovanja in ogledom prostorov.