S ciljem promocije fizike in izbire fizike na maturi v okviru Naravoslovno matematičnega kluba FNM UM izvajamo dodatne priprave na maturo iz fizike. Na pripravah skozi reševanje maturitetnih nalog obravnavamo vsebine s področja merjenja, mehanike, termodinamike, elektrike in magnetizma, nihanja, valovanja in optike ter moderne fizike in astronomije. Uvodno srečanje je bilo 24. 3. 2022. Termini naslednjih srečanj so:

četrtek, 31. 3. 2022 ob 16:00,
petek, 8. 4. 2022 ob 16:00,
četrtek, 14. 4. 2022 ob 16:00,
četrtek, 21. 4. 2022 ob 16:00,
četrtek, 5. 5. 2022 ob 16:00.

Priprave potekajo v predavalnici 0/103 na FNM UM in se zaključijo okrog 19. ure.

Na priprave ste vabljeni vsi dijaki, ki ste si izbrali fiziko na maturi, kot tudi dijaki nižjih letnikov, ki si želite dodatne razlage določenega področja. Dobrodošli so tudi predlogi konkretnih nalog, ki jih lahko pošljete vnaprej na e-mail: fizika@um.si.