Dr. Vesna Lavtižar je raziskovalka na področju okolijske politike na Inštitutu za globalne strategije na Japonskem (IGES).

V okviru 3-mesečnega raziskovalnega sodelovanja bo do sredine novembra 2021 izvajala raziskave na področju sistemov in modelov krožnega gospodarstva v sodelovanju z našo raziskovalko izr. prof. dr. Rebeko Kovačič Lukman.

Raziskovalno delo bo usmerjeno v:

  1. identifikacija in presoja trenutnih indikatorjev krožnega gospodarstva,
  2. identifikacija in presoja orodij za merjenje krožnega gospodarstva,
  3. priprava predlogov za odpravo vrzeli v merjenju napredka prehoda v krožno gospodarstvo iz  sistemskega vidika,
  4. priprava predlogov za razvoj enotnih kazalnikov, ki jih je mogoče uporabiti za merjenje krožnega gospodarstva na organizacijski in zlasti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Sredstva za delo in bivanje so zagotovljena s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije v okviru Javnega razpisa za gostovanje na slovenskih visokošolskih zavodih v letu 2021.