Navodila za vstop v fakulteto

V skladu z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list, št. 132/2021), s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 135/2021), je od 23. 8. 2021 naprej, vstop v prostore visokošolskih zavodov dovoljen le ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Pogoj morajo izpolnjevati vse osebe, ki prihajajo na fakulteto in so starejše od 15 let.
Informacija o ustreznih dokazilih se nahaja spletni strani gov.si.

Na hodnikih in v prostorih fakultete je obvezno nošenje zaščitne maske ves čas prisotnosti in obvezno razkuževanje rok pred vstopom v posamezne prostore.

V prostore fakultete in iz njih vstopate/izstopate posamično, z upoštevanjem varne razdalje vstopajočih/izstopajočih, vsaj 1,5 m.

Prosimo, da izpolnjujete PCT pogoj in upoštevate priporočila:

Pomagajmo si

Cenimo drug drugega

Trudimo se ostati normalni

Hkrati vas prosimo, da se cepite, saj bomo le tako skupaj pripomogli pri obvladovanju epidemije in k izvedbi študijskega procesa na fakulteti.

Novo

Od 15. 9. 2021 naprej je pogoj PCT z redkimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev.
Več informacij v novem odloku: Uradni list RS – 147/2021, 149/2021 in 152/2021, Uredbeni del (uradni-list.si)

 

Protokol  za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 na FNM UM

Priloga št. 1: Izjava o izpolnjevanju PCT pogoja

Priloga št. 2: Evidenčni list (za zaposlene)

Priloga št. 3: Evidenčni list (za študente)