Slovensko inovacijsko stičišče si prizadeva za vzpostavitev slovenske Ekspertne baze seniorjev po zgledu drugih evropskih držav. Glavna vloga baze je, da se bodo podjetja in druge organizacije lahko posluževale intelektualnega potenciala in dragocenih življenjskih izkušenj ekspertov seniorjev, slednji pa bodo na koristen način ponovno vključeni v aktivno družbeno dogajanje.

Za dodatne informacije smo na voljo preko elektronske pošte boris.cizelj@sis-egiz.eu ali po telefonu 01/555 01 44.

Dopis SIS EGIZ