Na Osnovni šoli Mozirje zaposlujejo učitelja tehnike in tehnologije. Pridobljena izobrazba je pogoj za zasedbo delovnega mesta. Gre za zaposlitev za nedoločen čas.  Prijavo posredujte na mail: osmozirje@gmail.com