Na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran, bomo od 1.9.2021 do 31.8.2022 zaposlili učitelja matematike za poučevanje v programu splošne gimnazije. Gre za nadomeščanje delavke na bolniškem dopustu. Obstaja verjetnost, da bi bilo delovno mesto naslednje leto na voljo tudi za nedoločen čas.

Interesenti lahko za dodatne informacije kontaktirate ravnatelja Boruta Butinarja na naslovu: borut.butinar@guest.arnes.si ali na 041 887 199.