Na Osnovni šoli Mozirje zaposlujejo učitelja fizike in matematike. Pridobljena izobrazba je pogoj za zasedbo delovnega mesta. Gre za zaposlitev za nedoločen čas.  Prijavo posredujte na mail: tajnica.osmozirje@gmail.com.