Z Univerze v Mariboru smo prejeli obvestilo, da so zaradi zadnjih sprememb na področju Covid-19 zaznali drastično zmanjšanje potreb po testiranju zaposlenih na UM.

Posledično se testiranje v UŠC Leona Štuklja do nadaljnjega več ne bo izvajalo.

Testiranje je še zmeraj mogoče v mestni občini Maribor v okviru ZD dr. Adolfa Drolca:
https://www.zd-mb.si/Storitve/TESTIRANJE-COVID-19/BREZPLA%C4%8CNO-MNO%C5%BDI%C4%8CNO-TESTIRANJE-S-HITRIM-ANTIGENSKIM-TESTOM-HAGT-NA-COVID-19-V-MESTNI-OB%C4%8CINI-MARIBOR