Kemijski inštitut iz Ljubjane razpisuje prosti delovno mesto:

mladega raziskovalca (M/Ž) na področju elektroanalizne kemije s poudarkom na biosenzorjih

Besedilo razpisa:

SLO (PDF)
ENG (PDF)