Slovenija je država znana po svoji biodiverziteti, h kateri pomembno prispevajo tudi travniki. Zaradi med drugim sodobnih tehnologij in sprememb v gospodarjenju pa se vrstna pestrost travnikov žal zmanjšuje. Namesto pisanih travnikov, so le-ti vedno bolj zeleni, travniki se zaraščajo in spreminjajo v grmišča in gozdove. Z izginjanjem pisanih travnikov pa izginjajo tudi žuželke, ki so pomembni opraševalci ter ptice. Posledično se tradicionalna podoba slovenskega podeželja počasi spreminja in izgublja svojo identiteto. Dodaten dejavnik ob izgubi biodiverzitete je tudi spodbujanje gospodarjenja na manj primernih območjih, kot so zemljišča na višjih legah, strmih terenih, odmaknjenih območjih in podobno. V Sloveniji je to še posebej pomembno, saj je kar tri četrt površine vseh kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi dejavniki.

 

 

Dosedanji ukrepi se za ohranjanje travniške biodiverzitete niso izkazali kot dovolj uspešni. Razlogov je več, med drugim nizka plačila, prevelika vhodna površina in neustrezne kontrole.

S projektom želimo vzpostaviti nov pristop (»Pisan travnik«), ki temelji na dveh korakih:

 • Prepoznavanje pisanih travnikov,
 • Vzdrževanje dobrega gospodarjenja

Prepoznavanje pisanih travnikov

V projektu se preizkuša tri različne načine prepoznavanja pisanih travnikov:

 • »odkljukam tri barve cvetov«
  • Travnik se opredeli kot pisan, če vsebuje vsaj tri izmed štirih primernih barv (bela, modra do vijolična, rdeča do rožnata in rumena do oranžna)
 • »odkljukam tri značilne vrste iz seznama«
  • S primerjavo priloženih fotografij je potrebno potrditi prisotnost vsaj treh značilnih travniških vrst
 • »odkljukam pet značilnih vrst iz seznama«
  • S primerjavo priloženih fotografij je potrebno potrditi prisotnost vsaj petih značilnih travniških vrst

 

Tik pred izidom je knjižica »Kako poiščem svoj pisan travnik?« in letaki za vse tri variante. Vzporedno s tem potekajo raziskave v smeri optimiziranja paše in vzdrževanja biodiverzitete na pašnikih, ki jih izvaja Oddelek za agronomijo BF UL.

Podatki glede sofinanciranja:

Projekt sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

     

 

 

Sodelavci:

Dr. Danijel Ivajnšič

Dr. Mitja Kaligarič 

Dr. Igor Paušič

Dr. Nataša Pipenbaher

Dr. Sonja Škornik

Faze projekta

WP1.1 – V teku je zbiranje, analiza in interpretacija fitocenoloških popisov.

WP1.2 – Pričeli smo s prekrivanjem in primerjavo obstoječih podatkovnih baz o trajnem travinju

WP2.1 – V teku je analiza o različnem gospodarjenju na travinju

WP2.2 – V začetni fazi priprave je anketa o gospodarjenju na travinju

WP3.1 – V teku je teoretična primerjalna analiza pašene in košene travne ruše