V želji vsem zagotoviti najustreznejšo obliko študijskega procesa v zadnjem delu poletnega semestra vam podajamo natančnejša navodila za izvedbo študijskega procesa na FNM UM od 3. 5. 2021 dalje:

Tiste laboratorijske in terenske vaje, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo, se izvajajo za vse študente izključno na fakulteti oz. na terenu.
Predavanja in druge vaje se izvajajo na fakulteti hibridno (kar v posebnih primerih vključuje tudi izvedbi na daljavo za vse ali v živo za vse) po naslednjih navodilih:
–         Predavatelj uporablja enako opremo, kot pri delu na daljavo.
–         V predavalnici je projektor in računalnik, ki je prijavljen v skupino v MS Teams, na katerem je viden pogled, kot ga vidijo študenti doma.
–         Študent se o obliki njegove prisotnosti dogovarja s predavatelji.
–         Izvajalec in tisti študenti, ki to želijo, sodelujejo v živo na fakulteti, preostalim študentom je omogočeno in dovoljeno, da spremljajo študijski proces od doma.
–         V primeru, da se celotna skupina študentov in izvajalec dogovorijo, da bo študijski proces potekal na daljavo za vse, izvajalec lahko dela na fakulteti ali od doma.
–         V primeru, da se celotna skupina študentov in izvajalec dogovorijo, da bo študijski proces potekal na fakulteti za vse, ni potrebno tehnološko zagotoviti spremljanja na daljavo po hibridnem modelu.
Odločitve o verziji hibridne izvedbe se naj sprejemajo na ravni izvajalca v dogovoru s študenti pri posameznem predmetu, pri čemer se morajo upoštevati vsi vidiki in specifike študentov (določena oblika izvedbe predavanj ali vaj pred ali po tem predmetu, težave s prevozom ali stanovanjem v Mariboru…).

Na fakulteti se upoštevajo vsi zdravstveno varnostni predpisi, kot so bili ob začetku študijskega leta:
–         uporaba mask v vseh prostorih in na hodnikih;
–         upoštevanje varnostne razdalje v vseh prostorih in sedežnega reda v predavalnicah;
–         redno razkuževanje rok;
–         pedagoškega procesa na fakulteti se udeležujejo le zdrave osebe;
–         redno testiranje izvajalcev, ki niso cepljeni.