Marca 2021 se je začel novi KA3 Erasmus+ projekt VALIANT (Virtualne inovacijske in podporne mreže za učitelje). Namen projekta je, da pomagamo učiteljem v osnovnih in srednjih šolah premagati občutke izolacije, tako da učiteljem in študentom pedagoških smeri (bodočim učiteljem) ponudimo priložnost, da sodelujejo v projektih virtualnega sodelovanja s kolegi iz vse Evrope. Projekt vodi Univerza v Leónu, združuje pa deset univerz in ministrstev za izobraževanje iz Španije, Norveške, Portugalske, Slovenije in Nemčije. Projekt v vrednosti 800.000 € financira Evropska komisija in bo trajal do marca 2024. V Sloveniji v projektu sodelujemo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (Inštitut za sodobne tehnologije, Oddelek za tehniko).

Projekt obravnava potrebe učiteljev na podeželskih območjih in v drugih izoliranih okoliščinah v Evropi po dostopu do možnosti za poklicni razvoj učenja s strani strokovnjakov, sodelovanja s kolegi iz različnih držav in mentoriranja študentom pedagoških smeri (bodočim učiteljem). Na splošno, zaradi pandemije pa še dodatno je poudarjena potreba učiteljev po spretnostih in priložnostih za uporabo virtualnih okolij z namenom premagati izolacijo ter se vključiti v usposabljanje, mentorstvo in sodelovanje ter tako izboljšati svojo motivacijo in občutek zadovoljstva s svojim poklicem.

Projekt VALIANT se bo osredotočil na združevanje in spodbujanje učiteljev in študentov pedagoških smeri (bodočih učiteljev) po Evropi, ki delajo ali študirajo na podeželju oz. v drugih izoliranih okoljih, da bi sodelovali v projektih virtualne izmenjave. Učitelji bodo imeli priložnost deliti svoje izkušnje s poučevanjem, prav tako bodo imeli priložnost sodelovati z drugimi učitelji, ki delajo v podobnih okoliščinah v drugih državah.

Koordinator projekta dr. Robert O’Dowd pojasnjuje: »Učitelji na podeželju in študenti pedagoških smeri (bodoči učitelji) bodo s sodelovanjem v virtualnih mrežah za inovacije in podporo imeli možnosti za sodelovanje, razvoj digitalnih in medkulturnih kompetenc ter načrtovanje kariere, kar bi bilo v sicer odmaknjenih okoljih ali v primerih prisilne izolacije težko. Z virtualnimi izmenjavami in vključevanjem študentov (bodočih učiteljev) v verodostojne scenarije učenja in poučevanja bodo poklic in delo učitelja postali bolj privlačni za študente pedagoških smeri (bodočih učiteljev)”.

Prvi dogodek virtualnih izmenjav bo potekal med septembrom in decembrom 2021, projektna skupina pa trenutno išče učitelje na osnovnih in srednjih šolah, ki bi jih zanimalo sodelovanje v programu navidezne izmenjave.

Z namenom vpogleda v stanje oz. odnos učiteljev in študentov pedagoških smeri do tovrstnih aktivnosti smo projektni partnerji pripravili spletno anketo (na voljo v slovenskem in angleškem jeziku), zato obe ciljni skupini vljudno vabimo k reševanju vprašalnika, kar vam bo vzelo manj kot 10 minut.

SLO verzija:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccIfUasWEcU7lfFGkw4yv3V0_QNhlK5b3cxQMus08QUutskg/viewform?usp=pp_url

ANG verzija:
https://valiantproject.eu/join-us/

Morebitna vprašanja lahko pošljete na valiantprojecteu@gmail.com ali na petra.bevek@gov.si (MIZŠ) oz. dejan.zemljak1@um.si (FNM UM) Več informacij je na voljo na spletni strani projekta: www.valiantproject.eu.