Letos mineva petnajst let od uveljavitve Odloka Državnega zbora o preoblikovanju Univerze v Mariboru, ki je omogočil ustanovitev Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Obeleževanje rojstnega dne je eden od najbolj slavnostnih trenutkov naše fakultete, na katerem prepoznamo uspehe zaposlenih in se zahvalimo vsem, ki so pripomogli k uspešnemu delovanju in razvoju fakultete ter razvoju naravoslovja in matematike nasploh. Prireditev je bila izpeljana vnaprej, v skladu s takrat veljavnimi ukrepi.

V sredo, 7. 4. 2021, simbolično ob 15. uri, so na slovesnosti ob slavnostnem jubileju prisotne nagovorili vršilec dolžnosti dekana Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru prof. dr. Blaž Zmazek ter slavnostni govorniki:

 • predsednik Republike Slovenije Borut Pahor,
 • ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec,
 • rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič,
 • župan Mestne občine Maribor Aleksander Saša Arsenovič,
 • državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izr. prof. dr. Mitja Slavinec,
 • nekdanja dekanica Fakultete za naravoslovje in matematiko z najdaljšim časom dekanovanja prof. dr. Nataša Vaupotič.

Slovesnost so popestrile glasbene točke v izvedbi članov Manjše zasedbe Študentskega orkestra, med kateri je tudi naša študentka Darina Cvetrežnik.

Na letošnji slovesnosti so bila podeljena priznanja zaposlenim ter zahvalne listine posameznikom in podjetjem za sodelovanje s fakulteto. Tokratna, 15. slovesnost ob dnevu fakultete je bila prav posebna, saj so bila podeljena priznanja nagrajencem za leti  2020 in 2021. Lani je bila namreč zaradi razglašene epidemije slovesnost ob dnevu fakultete odpovedana.

Priznanja in nagrade za leto 2020 so prejeli:

 • prof. dr. Boštjan Brešar za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju: kot mednarodno priznan matematik, ki sodi na svojem področju med vrhunske raziskovalce v svetovnem merilu;
 • prof. dr. Franc Janžekovič za izjemne dosežke na izobraževalnem področju: za izjemne uspehe pri pedagoškem delu in 13-letno vodenje razvoja študijskih programov na fakulteti;
 • prof. dr. Dušan Devetak za izjemne dosežke na strokovnem področju: za izjemne rezultate pri raziskovalnem delu s posebnim poudarkom na krepitvi stroke;
 • Monika Šket priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja: za izjemno strokovnost, zanesljivost in samoiniciativnost ter nadpovprečno zavzetost in eksaktno komuniciranje pri delu s študenti in sodelavci;
 • Miran Podlesnik, M Plus, d. o. o. zahvalno listino za uspešno sodelovanje in podporo pri zooloških, laboratorijskih in terenskih raziskavah.

Priznanja in nagrade za leto 2021 so prejeli:

 • prof. dr. Dušan Pagon častni naziv Zaslužni profesor Fakultete za naravoslovje in matematiko za vsestransko in bogato znanstvenoraziskovalno, pedagoško, strokovno in organizacijsko delo, predvsem pa za njegovo vlogo pri ustanavljanju in razvoju študija matematike na Univerzi v Mariboru;
 • prof. dr. Mitja Kaligarič za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju: ker je botanične raziskave na področjih fitocenologije in floristike, predvsem na področjih vegetacijske in krajinske ekologije ter varstvene biologije pripeljal na najvišjo znanstveno raven;
 • izr. prof. dr. Mitja Slavinec za izjemne dosežke na strokovnem področju: za izjemne rezultate pri vpetosti fakultete v okolje ter dvig prepoznavnosti in ugleda fakultete na strokovnem področju;
 • izr. prof. dr. Robert Repnik za izjemne dosežke na izobraževalnem področju: za izjemne uspehe pri pedagoškem delu in vodenje pedagoških študijskih programov na fakulteti;
 • Uroš Čarman priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja: za dolgoletno razvojno delo v računalniškem centru FNM UM in nesebično strokovno pomoč sodelavcem pri zagotavljanju nemotene izvedbe študijskih in obštudijskih procesov na fakulteti;
 • Mišo Hölbl, Radio City zahvalno listino za uspešno sodelovanje za tesno sodelovanje in strokovno podporo pri komunikaciji z javnostmi ter promociji fakultete.

Vsem nagrajencem iskrene čestitke!

Vsem zaposlenim, študentkam in študentom vršilec dolžnosti dekana prof. dr. Blaž Zmazek ob tej priložnosti izraža zahvalo in priznanje za to, kar ste in še boste storili za fakulteto in njen ugled ter vam čestita ob dnevu FNM. Naj nas pri tem še naprej vodi naš moto:

Storimo, kar lahko,
s tem, kar imamo na voljo,
v situaciji, v kateri smo.

FOTOGALERIJA

VIDEOPOSNETEK PRIREDITVE