Drage študentke in študenti,

izteka se zimsko izpitno obdobje, ki smo ga prvič v zgodovini v večji meri izvajali na daljavo. Večina izpitov je bila izvedena brez težav in morebitnih negativnih vplivov na vrednotenje vašega znanja, nekaj izpitov pa se v zadnjem tednu že izvaja v živo v skupinah do 10 udeležencev v izpitnem prostoru.

Pred nami je poletni semester, ki ga prav tako prvič pričenjamo izvajati na daljavo in ga bomo skušali izvesti v najboljši možni obliki. Epidemiološka situacija se zadnje dni res umirja, vendar se hkrati sproščajo skoraj vsi ukrepi za zajezitev širjenja virusa v populaciji. Upajmo, da se padanje ne zaustavi in ukrepi ponovno ne zaostrijo. Če se bo takšen trend padanja kazalnikov za sproščanje ukrepov nadaljeval, bomo kmalu prešli v t. i. rumeno fazo, ko bo možno skoraj nemoteno izvajati vse aktivnosti na fakulteti.

Urnike za poletni semester smo še pred pričetkom sproščanja ukrepov načrtovali v obrnjenem vrstnem redu kot jeseni s prioritetnim intenzivnim izvajanjem predavanj in teoretičnih vaj, izvedbo eksperimentalnih vaj pa po sprostitvi omejitev. Zaradi morebitnega prehoda v rumeno fazo izvajanja ukrepov bomo pripravili natančen protokol prehoda na izvedbo študijskega procesa v živo s prioritetno izvedbo eksperimentalnih in terenskih vaj ter pedagoške prakse v običajnem terminu in vas z njim pravočasno seznanili.

Skupaj z vami, ki na velika vrata vstopate v poklice prihodnosti, smo v zadnjem letu pridobili izjemno življenjsko izkušnjo ter s svojim odnosom in delom pokazali, da skupaj delamo tudi v dobro celotne družbe.

Drage študentke in študenti, vsem se zahvaljujem za odgovoren odnos do sebe in družbe. Vsem želim, da se čim prej varno srečamo na naši Fakulteti za naravoslovje in matematiko.

Vaš dekan,
Blaž Zmazek