za vpis v študijske programe
Fakultete za naravoslovje in matematiko UM
v študijskem letu 2021/22

VEČ…

Ustvarjamo poklice prihodnosti