Ob rektorjevem dnevu 2021, so dobili priznanje in nagrade tudi zaposleni in študenti FNM UM:

prof. dr. Nataša VAUPOTIČ – Nagrada UM za znanstvenoraziskovalno umetniško in izobraževalno delo
Primož JOZIČ – Perlachovo nagrado za raziskovalno delo na področju naravoslovnih in matematičnih ved
Aleš ZVER – Perlachovo nagrado za raziskovalo delo na področju humanističnih ved
Eva ZMAZEK – Rektorjevo nagrado kot najboljši študentki FNM UM v svoji generaciji

ČESTITAMO!