Spoštovani,
skladno s sklepom MIZŠ z dne 26. 10. 2020 o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike za nemoteno delovanje VIZ zavodov se obračamo na vas in sprašujemo po možnosti sodelovanja študenta/študentke pri izvajanju VIZ dela na naši šoli. Trenutno gre za nadomeščanje učiteljice matematike (6., 7. in 9. razred) in fizike (8. in 9. razred), ki je bolniško odsotna. Predvideni začetek dela bi bil 17. 12. 2020, pouk pa trenutno v celoti poteka na daljavo. Rok za prijavo je ponedeljek, 14. 12. 2020.

Od kandidata pričakujemo vestno opravljanje dela, organiziranost, veščine na področju rabe IKT in timsko sodelovanje. Vsekakor pa so pomembne tudi dobre delovne navade ter spoštljiv odnos tako do strokovnih sodelavcev kot učencev šole.

Prijave sprejemamo na osfranarosa@guest.arnes.si .