Doc. dr. Uroš Tkalec z Oddelka za fiziko je v sodelovanju z doc.dr. Simonom Čoparjem s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in korejskimi raziskovalci pod vodstvom Dong Ki Yoona objavil članek “Periodic Arrays of Chiral Domains Generated from the Self-Assembly of Micropatterned Achiral Lyotropic Chromonic Liquid Crystal” v reviji ACS Central Science. Revija, ki jo mesečno izdaja American Chemical Society, je zelo ugledna in selektivna na področju kemijskih znanosti, saj letno objavi manj kot 200 prispevkov in ima faktor vpliva 12.685.

Avtorji v članku poročajo o kontroliranem tvorjenju kiralnih domen v geometrijsko ograjenih liotropnih tekočih kristalih. Pokazali so, da lahko s primernim ravnovesjem med elastičnimi deformacijami orientacijskega reda in anizotropno interakcijo molekul z ograjujočimi površinami ustvarijo makroskopsko velika območja levo- oziroma desno-sučnih domen, ki jih zlahka razlikujejo v polarizirani svetlobi.

Delo predstavlja pomemben korak k uporabi kiralnih struktur iz nekiralnih tekoče kristalnih molekul na vodni osnovi, saj vključuje eksperimentalno demonstracijo in teoretično razlago pojavov. Članek je izpostavljen na naslovnici novembrske izdaje revije in pospremljen s strokovnim komentarjem enega najvidnejših raziskovalcev na področju tekočih kristalov.

Povezava do članka: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.0c00995

Povezava do komentarja: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscentsci.0c01260