Spoštovani!

Univerza v Mariboru je skupaj z UL in UP udeležena v raziskovalnem projektu o sprejemno-vpisnem postopku za dodiplomski študij. Dveletni projekt teče ob podpori MIZŠ in z namenom, da bi v prihodnje izboljšali postopek vpisovanja, kar je pomembno tako za kandidate za študij, bodoče študente,  kakor za univerze in druge visokošolske zavode. Projekt je kot CRP financiran s strani ARRS.

Pripravljen je tudi vprašalnik za študente in diplomante, s katerim želimo analizirati ustreznost ter zadovoljstvo študentov z obstoječim načinom prijave in vpisa na študij.