V študijski program Predmetni učitelj usmeritev IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo

b) kdor je opravil poklicno maturo v naslednjih srednješolskih programih:

 • elektrotehnik (TEH)
 • farmacevtski tehnik (KEM, BIOL)
 • gozdarski tehnik (BIOL)
 • gradbeni tehnik (TEH)
 • kemijski tehnik (KEM, BIOL)
 • kmetijsko podjetniški tehnik (TEH, BIOL)
 • ladijski strojni tehnik (TEH)
 • lesarski tehnik (TEH)
 • naravovarstveni tehnik (TEH, BIOL)
 • okoljevarstveni tehnik (BIOL)
 • strojni tehnik (TEH)
 • tehnik elektronskih komunikacij (TEH)
 • tehnik laboratorijske biomedicine (TEH, KEM, BIOL)
 • tehnik mehatronike (TEH)
 • tehnik računalništva (TEH, RAČ)
 • veterinarski tehnik (BIOL)

c) in izpit iz enega od maturitetnih predmetov MATEMATIKE, FIZIKE, BIOLOGIJE, KEMIJE, RAČUNALNIŠTVA; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi.

d) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.