Obvestilo študentom 3. letnika Ekologije z naravovarstvom

Predavanja pri predmetu Populacijska ekologija se bodo pričela v četrtek, 17. 12. 2020. Urnik je objavljen.