Sodelavca Oddelka za fiziko Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru prof. dr. Janez Štrancar in Boštjan Kokot sta sodelovala pri obsežni mednarodni raziskavi mehanizmov toksičnosti nanomaterialov in napovedi vnetnih stanj brez uporabe živali, kar so objavili v ugledni reviji Advanced Materials v članku Prediction of Chronic Inflammation for Inhaled Particles: the Impact of Material Cycling and Quarantining in the Lung Epithelium. Slovenski raziskovalci pod koordinatorstvom Laboratorija za biofiziko Instituta Jožef Stefan so pri tem v okviru projekta SmartNanoTox Horizon 2020 povezovali delo kar 34 avtorjev iz devetih držav in kot prvi na svetu uspeli identificirati udeležene molekularne dogodke ter jih povezati v zapleten ciklični mehanizem, ki proži različne vrste vnetnih odzivov. S tem znanjem so nato razvili model napovedovanja kroničnih vnetij, ki uporablja le izbrane celične teste in ki omogoča tudi nadaljnji razvoj avtonomnih detekcijskih sistemov za napovedovanje (ne)varnosti materialov, kemikalij, zdravil ali cepiv.

Več v delu, ki je dostopno na naslednji povezavi :
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202003913