Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (Oddelek za tehniko) je skupaj z Zavodom Antona Martina Slomška Maribor, v okviru projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1, uspešno izvedla 4. mednarodno znanstveno konferenco o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Konferenca je v celoti potekala na daljavo (online).

V uvodu konference so nas najprej pozdravili in nagovorili ddr. Boris Aberšek, predsednik programskega odbora, dr. Jure Gašparič, državni sekretar na MIZŠ, dr. Mitja Slavinec, dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko UM, dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter dr. Andrej Flogie, vodja projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1.

Sledilo je uvodno predavanje z okroglo mizo, kjer smo se seznanili, kako se je šolstvo prilagodilo na nove razmere, nastale zaradi pandemije v različnih državah. V plenarnem delu konference so se nam pridružili ugledni strokovnjaki iz različnih sfer javnega življenja iz različnih delov sveta (Slovenija, Belgija, Bolgarija, Češka, Litva, Poljska, Srbija, Turčija in Brazilija), ki so nam predstavili situacijo v šolstvu v svojih državah.

Po plenarnem delu konference smo izpeljali 5 vzporednih sekcij s predstavitvami prispevkov. Dve sekciji sta bili namenjeni znanstvenim prispevkom. Tukaj so se našim profesorjem in sodelavcem pridružili tudi profesorji in raziskovalci iz tujine. Obravnavali so različne tematike, povezane s poučevanjem in izobraževanjem. V preostalih sekcijah (te so bile strokovne) pa so svoje delo in izkušnje z vključevanjem tehnologije v pouk predstavili učitelji različnih slovenskih šol. Učitelji so se večinsko usmerili na področje poučevanja, saj so učitelji v strokovnih sekcijah predstavili primere dobre rabe pri njihovem poučevanju. Skupno se je tako na konferenci zvrstilo več kot 15 znanstvenih in več kot 30 strokovnih prispevkov. Z njihovo kvaliteto in strokovnostjo smo izjemno zadovoljni.

Zaradi pandemije Covida-19, smo sicer morali konferenco izpeljati na daljavo (online). Na novo situacijo smo se, kot kaže, zelo dobro pripravili, saj je konferenca potekala brez težav. O uspešnosti pričajo tudi številne pohvale, ki smo jih prejeli od udeležencev konference.

Izdali smo tudi zbornik strokovnih prispevkov, ki je dosegljiv na spletni strani projekta.

Vsem udeležencem konference se zahvaljujemo za njihovo udeležbo, mi pa se že veselimo prihodnje konference, ki bo predvidoma potekala v letu 2022.

Programski odbor konference