Drage kolegice in kolegi

Sinoči smo prejeli formalni sklep, da se zapirajo za vse dejavnosti, kjer je potrebna fizična prisotnost študentk in študentov, vključno z vajami in študentskim raziskovalnim delom.

V ponedeljek 26. 10. bomo pričeli s predavanji na daljavo po urniku, ki je pripravljen za 10. teden študija – od. 30. 11 do 4. 12. (takrat na urniku več ni vaj, ampak so le predavanja). Večina vaj je bila izvedena, manjkajoče vaje pa bomo izvedli, ko bodo razmere to dopuščale.

Za morebitna vprašanja ali potrebno pomoč pri izvedbi predavanj na daljavo se obrnite na predstojnike oz. na računalniški center, glede na dosedanje izkušnje pa ni pričakovati večjih zapletov. Priporočam pa, da pred prvo izvedbo na novo pričetih predmetov preverite komunikacije in povezave s študenti. Prav tako vas prosim, da prisluhnete študentom ali imajo kakšne težave in jih sproti rešujete.

Stavba fakultete za zaposlene ostaja odprta. Delo skupnih služb bo organizirano kombinirano (izmenično nekaj na daljavo nekaj v živo), tako da bo fakulteta in podpisovanje dokumentov funkcioniralo po običajnih protokolih.

Simulacija širjenja virusa, ki jo pripravljajo raziskovalci na FNM potrjuje eksponentno rast, ki jo je nujno zaustaviti (https://fizika.fnm.um.si/elementor-1496/). Na srečo se širša družba zaveda resnosti in virusa več ne podcenjuje. Vsem se lepo zahvaljujem za vzorno okolje, ki smo ga s svojim delovanjem in lastnim zgledom ustvarili na naši fakulteti. Nadaljujmo tako tudi v prihodnje in obvarujmo našo Fakulteto za naravoslovje in matematiko pred virusom.

Želim vam vse dobro in da bi ostali zdravi.

Vaš dekan