Drage študentke in študenti

Sinoči smo prejeli formalni sklep, da se zapirajo za vse dejavnosti, kjer je potrebna fizična prisotnost študentk in študentov, vključno z vajami in študentskim raziskovalnim delom.

V ponedeljek 26. 10. bomo pričeli s predavanji na daljavo po urniku, ki je pripravljen za 10. teden študija – od. 30. 11 do 4. 12. (takrat na urniku več ni vaj, ampak so le predavanja). Večina vaj je bila izvedena, manjkajoče vaje pa bomo izvedli, ko bodo razmere to dopuščale.

Za morebitna vprašanja ali potrebno pomoč pri izvedbi predavanj na daljavo se obrnite na izvajalce posameznih predmetov ali predstojnike. Slednji jih bodo poskušali tudi sproti reševati.

Delo referata bo organizirano tako, da bo teklo po običajnih protokolih in vam bodo dosegljivi po elektronski pošti.

Simulacija širjenja virusa, ki jo pripravljajo raziskovalci na FNM potrjuje eksponentno rast, ki jo je nujno zaustaviti (https://fizika.fnm.um.si/elementor-1496/). Na srečo se širša družba zaveda resnosti in virusa več ne podcenjuje. Vsem se lepo zahvaljujem za vzorno okolje, ki smo ga s svojim delovanjem in lastnim zgledom ustvarili na naši fakulteti. Nadaljujmo tako tudi v prihodnje in obvarujmo našo Fakulteto za naravoslovje in matematiko pred virusom.

Želim vam vse dobro in da bi ostali zdravi.

Vaš dekan