Spoštovani študenti-tke,

glede na trenutne razmere glede širjenja bolezni COVID-19 in ukrepe Vlade RS ter priporočila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vas obveščamo, da od ponedeljka, 19. 10. 2020 naprej, pričnemo izvajati večji del pedagoškega procesa (predavanja, seminarji, določene vaje) na način poučevanja na daljavo, z uporabo orodja MS Teams.

Večina laboratorijskih vaj predvsem na študijskih programih 1. stopnje Biologija, Ekologija z naravovarstvom, enovitega magistrskega programa Predmetni učitelj, usmeritve Izobraževalna biologija in Izobraževalna kemija, 2.stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom, se do preklica, še nadalje izvajajo v prostorih fakultete, s strogim upoštevanjem vseh varnostnih protokolov.

Glede terminskih izvedb sledite objavljenim urnikom in obvestilom na spletni strani oz. obvestilom, ki vam jih bodo posredovali izvajalci posameznih predmetov.

Študenti-tke študijskih programov, katerih posamezne učne enote se izvajajo na Filozofski fakulteti, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo oziroma na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko obvezno sledite objavljenim na njihovih spletnih straneh.