Janja Trček s Katedre za mikrobiologijo Oddelka za biologijo FNM UM se je v času epidemije povezala s skupino z Inštituta Karolinska v Stockholmu. V preglednem članku, objavljenem v eni izmed najbolj uglednih revij s področja mikrobiologije, FEMS Microbiology Reviews s faktorjem vpliva 13,9, so opisali molekulske mehanizme, ki nekaterim klonskim skupinam okoljske bakterije Pseudomonas aeruginosa, predvsem pa klonom skupine C, omogočajo hiter odziv na spremenjene okoljske razmere in s tem odlično prilagoditev na raznovrstne okoljske niše.

Več na povezavi:
https://academic.oup.com/femsre/advance-article/doi/10.1093/femsre/fuaa029/5912835