Spoštovani študenti!

Trenutno ni uradnih ur v referatu za študentske zadeve. Referentke smo vam na voljo po telefonu vsak delovni dan med 9. in 11. uro ter po elektronski pošti. Po potrebi se bo možno oglasiti tudi osebno, vendar le po predhodnem dogovoru.

Kontaktni podatki:

referat.fnm@um.si   (02) 2293 779, (02) 2293 879, (02) 2293 875

Doktorski študij: monika.sket@um.si  (02) 2293 729