Spoštovani študenti!

Ob upoštevanju priporočil in smernic Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, od 3. 5. 2021 potekajo uradne ure v prostoru referata štev. 0/40 in po telefonu, in sicer:
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

Kontaktni podatki: referat.fnm@um.si   (02) 2293 779, (02) 2293 879, (02) 2293 875

Doktorski študij: maja.medved2@um.si  (02) 2293 875