Vlada RS je prodekana FNM, prof. dr. Roberta Repnika na predlog Upravnega odbora ARRS, ki ga je prepoznal kot najbolj strokovno usposobljenega kandidata imenovala za direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za petletni mandat do 29. 10. 2025.

Robiju iskreno čestitamo in mu želimo veliko uspehov pri njegovih novih izzivih.