2. LETNIK, tretji semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec skupaj ure / ECTS
9 Analiza II obvezni Eremita 240/8
10 Algebra I obvezni M. Brešar 240/8
11 Diskretna matematika I obvezni B. Brešar 210/7
12 Podatkovne strukture obvezni Vesel 210/7
Skupaj 900/30

 

2. LETNIKčetrti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec skupaj ure / ECTS
13 Analiza III obvezni Hvala 270/9
14 Teorija števil obvezni Eremita 240/8
15 Algoritmi obvezni Vesel 210/7
16 Matematično modeliranje obvezni Bokal 180/6
Skupaj 900/30

 

3. LETNIKpeti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec skupaj ure / ECTS
17 Analiza IV obvezni Hvala 240/8
18 Verjetnost obvezni Benkovič 240/8
19 Ravninska in prostorska geometrija obvezni Hvala 210/7
20 Topologija obvezni Banič 210/7
Skupaj 900/30

 

3. LETNIK, šesti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec skupaj ure / ECTS
21 Numerične metode in simbolno računanje obvezni Zmazek 240/8
22 Algebra II obvezni M. Brešar 120/4
23 Izbirni predmet 1 izbirni   180/6
24 Izbirni predmet 2 izbirni   180/6
25 Izbirni predmet 3 izbirni   180/6
26 Prostoizbirni predmet* izbirni   180/6
Skupaj 900/30

* Prostoizbirni predmet študent izbere iz univerzitetnega nabora predmetov, lahko izven ponudbe matičnega študijskega programa oz. matične fakultete v obsegu 6 ECTS (kateri koli predmet drugih fakultet oz. drugih univerz).

Izbirni predmeti

Št. predmet nosilec skupaj ure /
ECTS
1 Finančno-aktuarska matematika Mastinšek 180/6
2 Fizika za matematike Slavinec 180/6
3 Geometrija Gologranc 180/6
4 Izbrana uporabniška programska oprema Rizman-Žalik 180/6
5 Osnove računalniških omrežij Vesel 180/6
6 Osnove podatkovnih baz Rizman-Žalik 180/6
7 Programiranje I Vesel 180/6
8 Računalniške periferne naprave in sistemi Rizman-Žalik 180/6
9 Spletne aplikacije in storitve Taranenko 180/6
10 Statistika Benkovič 180/6

 

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 22. 6. 2020

 

Zadnja sprememba: 26. 8. 2020