Nataša Vaupotič je vodilna soavtorica preglednega članka objavljenega v reviji Advanced Materials (IF 25,8). Članek obravnava uporabo resonančne rentgenske spektroskopije za razkrivanje nanonivojske ureditve v tekočih kristalih iz ukrivljenih molekul ali upognjenih dimerov.  https://doi.org/10.1002/adma.201905591

V preteklih mesecih pa je bila Nataša Vaupotič tudi vodilna avtorica pri več objavah novih raziskovalnih dognanj. S sodelavci iz Univerze v Varšavi, Lawrence Berkeley Lab in Univerze Xi’an Jiaotong so s kombinacijo eksperimentalnih meritev in teoretičnih modelov ugotovili ureditev molekul v kubičnih fazah s simetrijo Ia3d. Članek je bil sprejet v objavo v prestižno revijo Physical Review Letters (IF 9,2), soavtor članka pa je tudi študent Peter Marinko, ki je raziskavo opravljal v okviru diplomskega seminarja.  https://journals.aps.org/prl/accepted/f707fYc8Dff1497002cb95c04a3c90186f8dc0210

S sodelavci z Univerze v Varšavi in Univerze Aberdeen so odkrili novo tekočekristalno fazo z ortogonalno simetrijo Pcab. https://doi.org/10.1039/D0SM00331J

Poleg tega so podali nov strukturni model za kiralno kubično tekočo fazo in članek, objavljen v reviji Chemical Physics Physical Chemistry, je bil deležen tako velikega odziva, da je bil izbran za »hot« paper. Pri obeh raziskavah je sodeloval tudi naš bivši študent Martin Vogrin, sedaj doktorski študent v Hamburgu. https://doi.org/10.1039/D0CP01579B

Predlagali smo nov model kiralne kubične faze. Zvezna mreža leži na primitivni mreži WP.
Faza je kiralna zaradi nagiba molekul na neplanarnih heksagonih.