Razpis je objavljen tudi na spletni strani www.sazu.si in FB strani.

Objava