Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, prijavnica in učni načrti učnih enot so objavljeni na spletni strani moja.um.si.

Za več informacij si oglejte video .