Drage kolegice in kolegi

Sproščanje ukrepov za preprečitev širjenja epidemije pomeni, da bomo tudi na naši FNM v kratkem lahko pričeli s tistimi eksperimentalnimi in terenskimi vajami, ki jih v okviru študija na daljavo nismo mogli izvajati. Prav tako smo že pripravili navodila za izvedbo izpitov in zagovorov zaključnih del. O pričetku in načinu teh aktivnosti vas bomo s posebnimi varnostnimi in izvedbenimi navodili obvestili takoj, ko dobimo soglasje za pričetek.

Vaje bodo potekale po prilagojenem urniku tako, da bomo študijske obveznosti zaključili do poletnega izpitnega obdobja, kar je zelo pomembno zaradi izpitnih rokov. Prosim vas za razumevanje in učinkovito odpravljanje morebitnih prekrivanj izvedbenih urnikov neposrednega pedagoškega procesa z izvedbo študija na daljavo.

Vsem se iskreno zahvaljujem za izredno kooperativnost in zavzetost. Po oceni mnogih smo vse pedagoške in druge obveznosti izvedli več kot vzorno in se bodo študenti predvidoma lahko brez posebnosti vpisali v višji letnik. V primeru izrednih okoliščin pri izvedbi izpitov pa bomo izbirali rešitve, ki bodo za študente ugodnejše.

Vizionarska je bila tudi odločitev o izvedbi pedagoške prakse na daljavo, ki se uspešno izvaja, mnogi študenti pa so obveznosti že v veliki meri zaključili, tudi ob podpori portala www.razlagamo.si, katerega idejni oče, prof. dr. Blaž Zmazek je bil imenovan za v.d. direktorja ARRS. Blažu čestitam za imenovanje na pomembno funkcijo in se mu zahvaljujem za že potrjeno nadaljnje sodelovanje z našo fakulteto.

Želim vam vse dobro in kljub obetavnim napovedim na https://fizika.fnm.um.si/ ter https://whatwillwedoinaugust.eu/si/ ostanimo samodisciplinirani pri izvajanju varnostnih ukrepov.

Vaš dekan