Spoštovane študentke in študenti na FNM

Sproščanje ukrepov za preprečitev širjenja epidemije pomeni, da bomo tudi na naši FNM v kratkem lahko pričeli s tistimi eksperimentalnimi in terenskimi vajami, ki jih v okviru študija na daljavo nismo mogli izvajati. Prav tako smo že pripravili navodila za izvedbo izpitov in zagovorov zaključnih del. O pričetku in načinu teh aktivnosti vas bomo s posebnimi varnostnimi in izvedbenimi navodili obvestili takoj, ko dobimo soglasje za pričetek.

Vaje bodo potekale po prilagojenem urniku tako, da boste študijske obveznosti zaključili do poletnega izpitnega obdobja, kar je zelo pomembno zaradi izpitnih rokov. Prosimo vas, da izvajalce opozorite na morebitna prekrivanja izvedbenih urnikov neposrednega pedagoškega procesa z izvedbo študija na daljavo, kar bomo sproti odpravljali.

Veselijo me pohvale mnogih, da študij na daljavo odlično teče, tako da se boste predvidoma brez posebnosti lahko vpisali v višji letnik ali zaključili študij. V primeru izrednih okoliščin pri izvedbi izpitov pa bomo izbirali rešitve, ki bodo za vas ugodnejše.

Vsem sodelujočim se tudi lepo zahvaljujem za sodelovanje v dobrodelnem gibanju, v okviru vseh aktivnosti na portalu www.razlagamo.si, ki prav zaradi prostovoljnega dela študentov prerašča v permanentno izobraževalno središče www.edupedia.si. Ob tej priložnosti vabim vse, da se pridružite vse številčnejši ekipi. S svojo strokovno pomočjo boste izkazali svoj humanitarni odnos do družbe, kar ne bo okrepilo le vaših strokovnih kompetenc ampak bo nadgradilo tudi vašo osebnostno integriteto.

Želim vam vse dobro in kljub obetavnim napovedim na https://fizika.fnm.um.si/ ter https://whatwillwedoinaugust.eu/si/ ostanimo samodisciplinirani pri izvajanju varnostnih ukrepov.

Vaš dekan