Raziskovalci z Oddelka za fiziko, asist. dr. Eva Klemenčič, red. prof. dr. Samo Kralj in izr. prof. dr. Robert Repnik, so v sodelovanju dr. Pavlom Kuriozom objavili članek Topological defect enabled formation of nematic domains, ki je pristal na naslovnici revije Liquid Crystals.

V članku avtorji preučujejo oblikovanje domen v celici nematskega tekočega kristala pod vplivom zunanjega električnega polja in ukrivljanja površine celice.  Z numeričnim modelom pokažejo, da se pri dovolj veliki amplitudi ukrivljenosti površine oblikujejo pari defekt – antidefekt. Prisotnost topoloških defektov omogoča nastanek domen z različno orientacijsko urejenostjo. Pod vplivom zunanjega električnega polja lahko prehajamo med domenami z različno urejenostjo, pri čemer nastajajo vmesne strukture s topološkimi defekti. Sliko iz članka, ki prikazuje profil biaksialnosti pri različnih vrednostih amplitude ukrivljenosti površine in pripadajoča direktorska polja, so izbrali za naslovnico revije Liquid Crystals.

Povezava na: