Spoštovane učiteljice in učitelji, spoštovane študentke in študenti.

Vsak od nas se v teh dneh sooča z izzivi, ki jih je prinesla nova in nepoznana situacija. Ker smo skupaj močnejši, smo pripravili skupno izobraževalno podporno točko RAZLAGAMO.SI, ki je namenjena medsebojni pomoči pri izobraževanju na daljavo. Vsi, ki ste(smo) pravilno razumeli koncept poučevanja na daljavo, imamo nekajkrat več dela kot običajno, o tem ni dvoma. In gibanje razlagamo.si ni namenjeno povečevanju tega dela, temveč delovanju v skupnosti in deljenju tega dela.

V preteklih dveh tednih se je izkazalo, da za vsesplošno poučevanje na daljavo ni prvenstveno primerno sinhrono poučevanje (predavanja v živo za vse učence ali dijake hkrati). Od tod naravno sledi, da je za učečega najboljša asinhrona  (vnaprej posneta) razlaga, ki mu omogoča samostojno razpolaganje s časom (kdaj in koliko časa bo namenil za učenje ob video Razlagi) in enostavnejšega razjasnjevanja pojmov (večkratno predvajanje posameznih odsekov) in dodatna sinhrona komunikacija o evidentiranih problemih v skupinskih ali individualnih pogovorih.

Oboje ponuja koncept razlagamo.si

Skupna izobraževalna podporna točka www.razlagamo.si bo nudila podporo pri komunikaciji in zbiranju gradiv za lažje učenje na daljavo. Temeljna elementa točke sta Pogovor in Razlage. V Pogovoru bo učenec zastavil vprašanje, na katero bo odgovoril prostovoljec, študent ali učitelj. V tej komunikaciji se bodo individualno reševali manjši problemi in evidentirala vprašanja. Učenci bodo po potrebi usmerjeni v zbirko Razlage, kjer bodo našli dodatne video Razlage. Upamo in verjamemo, da nam bo skupaj uspelo ustvariti pregledno zbirko video gradiv, ki smo jih poimenovali Razlage. Zbirka Razlage bo sledila strukturi potrjenih, prosto dostopnih i-učbenikov na www.iucbeniki.si in bo v skladu z učnim načrtom.

V preteklih dneh ste učitelji opravili veliko dela in storili pomemben korak pri poučevanju na daljavo. Prepričani smo, da ste si nekatera gradiva že ustvarili. Predvidevamo, da boste s soustvarjanjem razlag bogatili tudi svojo zbirko, saj vam bodo prosto dostopne vse razlage. Upamo, da nam boste pomagali z deljenjem teh gradiv in ustvarjanjem novih, da bo znanje naših učencev čim boljše.

Vabimo vas k sodelovanju in hkrati vas prosimo za pomoč. Menimo, da je v teh časih nujno potrebno, da združimo moči in stopimo skupaj, zato vas prosimo za  podporo in sodelovanje.

Torej, kot je včeraj pobudo razlagamo.si  komentiral znan strokovnjak: Če bi vsak učitelj pripravil video Razlago le za eno učno enoto, bi lahko SKUPAJ pokrili vse vsebine in omogočili vsem dijakom v Sloveniji ENAKE možnosti.

Skupno vodilo naj nam naj bo: Ne premišljuj o tem, česar nimaš. Premišljuj o tem, kaj lahko narediš s tem, kar imaš.

V imenu razlagamo.si
red. prof. dr. Blaž Zmazek

Podporna točka nastaja na pobudo treh mariborskih fakultet, grajena je na entuziazmu kot odziv na trenutno situacijo, kjer bodo vsa gradiva za vse uporabnike povsem prosto dostopna.