Študijski program 3. stopnje Matematika (doktorska šola)

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2020-2021

Izvajajo se 1., 2. in 3. letnik.

 

1. LETNIK

1. semester 2. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota

Vrsta

ECTS

Uvod v znanstveno- raziskovalno delo O 6 Obvezni predmet O/I 9
Izbirni predmet 1 I 6 Raziskovalni seminar 1 O 3
IRD 1 O 18 IRD 2 O 18
SKUPAJ 30 SKUPAJ 30

 

2. LETNIK

3. semester 4. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Izbirni predmet 2 I 6 Izbirni predmet 3 I 6
Raziskovalni seminar 2 O 3 Raziskovalni seminar 3 O 3
IRD 3 O 21 IRD 4 O 21
SKUPAJ 30 SKUPAJ 30

 

3. LETNIK

5. semester 6. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Prenosljiva znanja O 3 Raziskovalni seminar 5 O 3
Raziskovalni seminar 4 O 3 IRD 6 O 27
IRD 5 O 24
SKUPAJ 30 SKUPAJ 30

 

4. LETNIK

7. semester 8. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Raziskovalni seminar 6 O 3 Izdelava in zagovor doktorske disertacije O 30 (6)
IRD 7 O 27
SKUPAJ 30 SKUPAJ 30

Študent v prvem letniku izbere Obvezni predmet iz seznama ponujenih obveznih izbirnih predmetov, ki obsegajo 45 ur predavanj in so ovrednoteni z 9 ECTS. Prav tako izbere predmete Izbirni predmet 1-3 iz seznama ponujenih izbirnih predmetov, ki obsegajo 30 ur predavanj in so ovrednoteni s 6 ECTS. Po dogovoru z mentorjem lahko študent izbirni predmet izbere tudi iz ustreznega drugega akreditiranega doktorskega programa. Študenti imajo možnost, da 12 ECTS iz izbirnih enot tega programa naberejo v ustreznih drugih študijskih programih in jih prenesejo v ta program.

 

Seznam obveznih predmetov

Predmet Nosilec Predavanja ali seminar DOŠ (konzultacije) SDŠ Ure skupaj ECTS
Uvod v znanstveno-raziskovalno delo Boštjan Brešar 15 15 150 180 6
Prenosljiva znanja Dominik Benkovič 90 90 3
Raziskovalni seminar 1 Različni izvajalci 10 5 75 90 3
Raziskovalni seminar 2 Različni izvajalci 10 5 75 90 3
Raziskovalni seminar 3 Različni izvajalci 10 5 75 90 3
Raziskovalni seminar 4 Različni izvajalci 10 5 75 90 3
Raziskovalni seminar 5 Različni izvajalci 10 5 75 90 3
Raziskovalni seminar 6 Različni izvajalci 10 5 75 90 3
IRD 1 Različni izvajalci 540 540 18
IRD 2 Različni izvajalci 540 540 18
IRD 3 Različni izvajalci 630 630 21
IRD 4 Različni izvajalci 630 630 21
IRD 5 Različni izvajalci 720 720 24
IRD 6 Različni izvajalci 810 810 27
IRD 7 Različni izvajalci 810 810 27
Izdelava in zagovor doktorske disertacije Različni izvajalci 30 870 900 30

 

Seznam obveznih izbirnih predmetov

Predmet Nosilec Predavanja SDŠ Ure skupaj ECTS
Algebra Matej Brešar 45 225 270 9
Didaktika matematike Alenka Lipovec 45 225 270 9
Diferencialne enačbe Valerij Romanovskij 45 225 270 9
Diskretna matematika Sandi Klavžar 45 225 270 9
Računalniška matematika Aleksander Vesel 45 225 270 9
Topologija Iztok Banič 45 225 270 9

 

Seznam izbirnih predmetov

Predmet Nosilec Predavanja SDŠ Ure skupaj ECTS
Izbrana poglavja iz algebre Daniel Eremita 30 150 180 6
Izbrana poglavja iz analize Brigita Ferčec 30 150 180 6
Izbrana poglavja iz didaktike matematike Alenka Lipovec 30 150 180 6
Izbrana poglavja iz diferencialnih enačb Valerij Romanovskij 30 150 180 6
Izbrana poglavja iz diskretne matematike Boštjan Brešar 30 150 180 6
Izbrana poglavja iz funkcionalne analize Matej Brešar 30 150 180 6
Izbrana poglavja iz računalniške matematike Aleksander Vesel 30 150 180 6
Izbrana poglavja iz topologije Iztok Banič 30 150 180 6
Izbrana poglavja iz verjetnosti in statistike Dominik Benkovič 30 150 180 6

 

Zaključek študija

Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere skupno najmanj 240 ECTS, odda napisano doktorsko disertacijo in jo uspešno javno zagovarja.

 

Zadnja sprememba: 5. 3. 2019