Spoštovani pedagoški delavci!

Za potrebe lažjega morebitnega poročanja o poteku študiju na daljavo vas želimo seznaniti, da se delo preko aplikacije MS Teams avtomatsko beleži in boste te aktivnosti lahko vnesli v poročilo o opravljenem pedagoškem procesu.

Za vse druge oblike študija na daljavo, ki ne potekajo preko MS Teams pa vam svetujemo, da vodite interno evidenco o izvedenih aktivnostih (ki jo verjetno že tako ali tako beležite tudi pri klasičnem študiju), da jih boste imeli kasneje pri roki. To še posebej velja za vse tiste, ki ta čas namenjate za pripravo kasnejših eksperimentalnih ali terenskih vaj, ali drugemu strokovnemu in znanstvenemu delu.

Ponovno vas prosim, da delo izvajajte tako, da s tem čim manj izpostavljate zdravje sebe in drugih, čim več od doma.

Za nujne primere ostaja možnost omejenega dostopa na FNM med 7:00 in 15:30, pri čemer pa se čim manj srečujete z drugimi kolegicami in kolegi ter strogo upoštevajte priporočila o medsebojni oddaljenosti.

Za vsa podrobnejša pojasnila sem vam z veseljem na razpolago.

Želim vam vse dobro in varujte se.

Vaš dekan