Spoštovani zaposleni na FNM

Rektor me je pooblastil za izdajanje odločb o delu od doma. S to pošto tako tudi formaliziram naš včerajšnji dogovor na sestankih oddelkov, ki ga povzemam v nadaljevanju.

  • Študijski proces se do preklica izvaja na daljavo.
  • Izbira lokacije dela (od doma, FNM ali tretja lokacija) se prepušča vsakemu posamezniku. Odločite se tako, da boste med izvajanjem delovnih obveznosti v čim manjši meri izpostavljali varnost in zdravje sebe, vseh sodelavcev in širše družbe.
  • Lokacijo dela sporočajte vašim predstojnikom, v intranetu pa sproti označujte, ali boste tisti dan prisotni na fakulteti, sicer ne označujte ničesar.
  • Študente sproti obveščajte o načinu izvedbe študija na daljavo, četudi jim sporočite le oblike individualnega dela ali kaj podobnega. Pri tem uporabite do sedaj običajne komunikacijske poti (e-pošto, spletne učilnice itd.)
  • Izpitov do preklica ne bo. Glede nadomestnih rokov se uskladimo kasneje.
  • Za pomoč se obračajte na predstojnike ali kolege iz računalniškega centra, za medsebojni pomoč pa in izmenjavo dobrih praks, pa smo v MS Teams odprli novo skupino, ki se ji lahko pridružite s kodo 0h1djz5.

Drage kolegice in kolegi. Razmere v družbi potrjujejo, da naši ukrepi niso bili niti pretirani niti preuranjeni. Lepo se vam zahvaljujem, da smo z včerajšnjih kolektivnim odzivom pomembno pripomogli k širši varnosti, tudi z zgledom, ki mu večina zdaj sledi. Hvala tudi za širok odziv in učinkovit pričetek študija na daljavo. Vsi se zavedamo, da bo pri tem treba marsikaj tudi improvizirati, vendar je vsaka aktivnost neskončno boljša od nobene.

Še naprej vas prosim, da vsak posebej in vsi skupaj, tako povezano s službenimi aktivnostmi, kot tudi sicer, delujemo v skladu z navodili pristojnih organov in ne ogrožamo sebe ter drugih.

Vaš dekan.