Povabilo k sodelovanju študentov na projektu ŠIPK 2016-2020 za študijsko leto 2019/2020: »Svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov 2 – spletna aplikacija za pomoč uporabnikom« (SPiPP2)

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in Lektorsko društvo Slovenije v okviru javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« vabijo študente/študentke k sodelovanju v naslednjem projektu:

Naslov projekta:  Svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov 2 – spletna aplikacija za pomoč uporabnikom  (akronim: SPiPP2)

Trajanje projekta: 4 mesece, od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (do 40 ur na mesec)

Kratek opis projekta:

Svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov 2 (SPiPP 2) predstavlja  nadgradnjo dobro sprejete spletne aplikacije SPiPP, v kateri smo se lotili izdelave prostodostopnega orodja, ki je v pomoč uporabnikom pri enem najtežjih vprašanj slovenskega pravopisa, tj. tvorbi svojilnih pridevnikov iz tujih priimkov, katerih pisna podoba se navadno zelo razlikuje od izgovorne. Trenutna aplikacija vsebuje oblike za 800 tujih priimkov moških oseb, 750 na črko b iz Velikega splošnega leksikona (2006) in iz sodobne rabe še dodatnih 50 z drugimi začetnicami. Uporabnikom ponuja njihove rodilniške in svojilne oblike, pospremljene s posnetki izgovora, ter podatek o tipu tvorbe. Skupno obsega približno 2500 oblik in prav toliko zvočnih posnetkov. Aplikacijo smo predstavljali različnim ciljnim skupinam (učitelji, lektorji, študenti, dijaki, radijski in televizijski napovedovalci) in ugotovili, da jo sprejemajo kot koristen pripomoček, kar nas je spodbudilo k njenemu vsebinskemu in tehničnemu izpopolnjevanju.

Cilj projekta je  nadgradnja pripomočka na dveh nivojih. Prvi je vsebinski in pomeni  v aplikacijo  vključiti dodatnih 500 moških priimkov.  Kot temeljni vir bomo tudi tokrat uporabili Veliki splošni leksikon 2006, vendar bomo bolj selektivni. Za vsako od črk od a do ž, z izjemo b, ki je že v aplikaciji, bomo dodali po 20 najtežjih primerov priimkov. Hkrati pa bomo upoštevali tudi praktične pobude lektorjev Lektorskega društva Slovenije, ki pri svojem delu naletijo na številna nova in aktualna imena iz sveta politike, glasbe, umetnosti in znanosti. Drugi nivo nadgradnje pa je tehničen in predstavlja izboljšanje uporabniške izkušnje, vgradnjo dodatnih statističnih parametrov in dodelava  ter prilagoditev izgleda za mobilne naprave..

K sodelovanju vabimo:

  • 1 študenta/študentki študijskega programa 2. stopnje »Izobraževalno računalništvo«,
  • 1 študenta/študentki študijskega programa 2. stopnje »Matematika«,
  • 3 študenta/študentki študijskega programa 2. stopnje »Slovenski jezik in književnost«,
  • 1 študenta/študentko študijskega programa 2. stopnje »Poučevanje angleščine«,
  • 1 študenta/študentki študijskega programa 1. stopnje »Medijske komunikacije«,
  • 1 študenta/študentki študijskega programa 1. stopnje »Slovenski jezik in književnost«,
  • 1 študenta/študentko študijskega programa 1. stopnje »Predšolska vzgoja«,
  • 1 študenta/študentko študijskega programa 1. stopnje »Medjezikovne študije – nemščina«,

Sodelujoči/-a študent/-ka mora biti v času izvajanja projekta vpisan/-a v študijski program in ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen/-a ali prijavljen/-a na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb.

Če bo prijavljenih več študentov/študentk od razpisanega števila mest, bomo opravili izbor kandidatov na podlagi njihove povprečne ocene in osebnega razgovora.

Svojo prijavo z navedbo kontaktnih podatkov (ime in priimek, telefonska številka), letnika študija in študijskega programa ter s priloženim kratkim življenjepisom pošljite na e-naslov igor.pesek@um.si do vključno 26. 2. 2020. V zadevi navedite: »Prijava na projekt ŠIPK – SPiPP2«.

Dodatne informacije v zvezi s projektom so vam na voljo po e-pošti igor.pesek@um.si